Як ви хотіли б зв'язатися з нами?
  • Russian
  • Ukrainian
  • English
ruuken +380 50 417 3929 sbit@kauchuk.ua Пн - Пт 08:30 - 17:00 87504, м. Маріуполь, ул. Вузівська, 1-А
Сертифікат
ISO 9001:2015
Сертифікат
IATF 16949:2016
+380 67 000 1997
+380 95 048 1000
СКАЧАТИ ПРАЙС

Кодекс постачальника

Завод РТИ "КАУЧУК" > Про нас > Кодекс постачальника
Кодекс постачальника встановлює вимоги до раціонального ведення діяльності для всіх постачальників товарів і послуг

Для компанії «КАУЧУК» раціональність означає ведення діяльності економічно, екологічно і соціально відповідальним чином. Це усталений основоположний принцип корпоративних правил компанії «КАУЧУК». З огляду на це, компанія «КАУЧУК» прихильна принципам довгострокового і довірчого співробітництва та ведення діяльності відповідно до вимог законодавства. «КАУЧУК» очікує від своїх ділових партнерів дотримання принципів, викладених в політиці «КАУЧУК». Даний Кодекс стосується  політики «КАУЧУК» і являє очікування всіх постачальників товарів і послуг, з якими співпрацює «КАУЧУК».

Наші корпоративні цінності і наш Кодекс поведінки відображають наше прагнення використовувати етичні законні і відповідальні методи в діловій практиці Ми очікуємо аналогічного підходу від наших постачальників. Кодекс постачальника включає найважливіші вимоги пред’являються до будь-якого з наших постачальників.

«КАУЧУК» вважає, що в інтересах її ділових партнерів керуватися принципами раціонального розвитку. Все більша кількість компаній вибирає своїх постачальників, виключно грунтуючись на дотриманні або недотриманні ними принципів, викладених в даному Кодексі. Компанії, що приділяють особливу увагу раціональному розвитку, більш привабливі як роботодавці і це сприяє зміцненню їх репутації як соціально та екологічно відповідальної організації. Кодекс діє у всьому світі і поширюється на всіх постачальників «КАУЧУК» і їх співробітників. Постачальник несе відповідальність за забезпечення дотримання і доведення принципів, встановлених цим документом, до відома всіх учасників своєї логістичного ланцюжка в міру можливості. Компанія «КАУЧУК» очікує від своїх постачальників дотримання наступних принципів:

I. Етичні принципи ведення бізнесу

a. Нормативно-правова відповідність

Постачальник повинен дотримуватися всі діючі вимоги національного та міжнародного законодавства, а також відповідних міжнародних договорів.

b. Безпека продукції

Продукти та послуги, що надаються Постачальником ніколи не повинні наражати на небезпеку людей або довкілля і повинні відповідати узгодженим і необхідним законодавством стандартам безпеки продукції. Інструкції про їх безпечне використання належним чином ведуться і повідомляються Постачальником.

c. Протидія корупції

Корупція не припустима в будь-якій формі. Зокрема, це стосується виплати хабарів і «відкатів» і вимагання з метою здійснення впливу на ділових партнерів і представників органів державної влади, уряду, судової системи і громадськості.

d. Сумлінна конкуренція

Постачальники керується правилами добросовісної конкуренції у всіх аспектах своєї комерційної діяльності. Вона відповідає вимоги відповідного антимонопольного законодавства, а також законів, що забороняють недобросовісну конкуренцію.

e. Охорона прав інтелектуальної власності

Постачальник дотримується права на інтелектуальну власність третіх осіб.

II. Права людини

a. Заборона використання праці дітей

Постачальник не може приймати на роботу осіб молодше 15 років. Роботи, пов’язані з підвищеною небезпекою, можуть виконуватися тільки особами старше 18 років. (Конвенція Міжнародної організації праці № 79, 138, 142, 182).

b. Заборона використання примусової праці

Не допускається використання примусової чи обов’язкової праці. Постачальник не має права вимагати від співробітників здавати особисті документи, такі як посвідчення особи, паспорт або дозвіл на роботу, під виглядом умови прийняття на роботу. (Конвенція Міжнародної організації праці № 29, 105).

с. Заборона дискримінації

Всім співробітникам при прийомі на роботу, виконання роботи та оплати праці надаються рівні можливості. Постачальник не ущемляє інтереси кого-небудь на підставі статі, віку, національності, громадянства, релігії, сексуальної орієнтації, приналежності до організації або будь-якого виду недієздатності. (Конвенція Міжнародної організації праці № 100, 111, 143, 158, 159)

d. Заборона застосування дисциплінарних заходів

Постачальник не має права застосовувати щодо своїх співробітників будь-яких заходів тілесного покарання або насильства. Це, перш за все, відноситься до випадків, коли співробітники сумлінно повідомляють про діяльність, що порушує вимоги, національних, міжнародних і внутрішніх нормативних документів.

III. Соціальна відповідальність за умови праці

a. Робочі місця, що відповідають вимогам безпеки і гігієни

Як мінімум, з урахуванням вимог національних норм, повинна бути забезпечена охорона праці і здоров’я. Постачальнику слід впровадити принципи і процедури охорони праці та промислової безпеки і повідомити про це своїм співробітникам, щоб скоротити або запобігти нещасним випадкам і професійним захворюванням. (Конвенція Міжнародної організації праці №155).

b. Мінімальна зарплата

Оплата праці співробітників Постачальника повинна бути на належному рівні і відповідати мінімальному розміру оплати праці, встановленого законом і договором або відповідати галузевим стандартом. Рівень оплати праці повинен бути достатнім щоб, крім дискреційного доходу, задовольнити основні потреби кожного співробітника і членів його сім’ї. Заробітна плата виплачується прозоро, через рівні проміжки часу засобами, передбаченими законом. Не допускаються незаконні і не мають юридичної підстави відрахування із заробітної плати, а також відрахування в формі заходів дисциплінарного стягнення. (Конвенція Міжнародної організації праці № 26, 131).

c. Регламентований робочий час

Постачальник стежить за тим, щоб співробітники не працювали більше максимальної кількості годин, встановлених законодавством, колективно узгоджених у відповідній країні або запропонованих галузевим стандартом. Максимально дозволяється працювати не більше 60 годин на тиждень (включаючи понаднормові години). Робота в надурочний час повинна бути добровільною і оплачуватися компанією Постачальником відповідно до чинного законодавства. Після шести послідовних робочих днів співробітникам надається, як мінімум, один вихідний. Також, співробітники мають право на регулярний щорічний відпустку. (Конвенція Міжнародної організації праці № 1, 14.)

d. Свобода участі в асоціаціях і укладення колективного договору

Співробітники мають право на укладення колективного трудового договору та самоорганізацію в профспілки. Якщо освіта профспілки заборонено в країні з політичних міркувань, Постачальник зобов’язується надати вплив незалежним об’єднанням в іншій формі. Постачальник не має права порушувати інтереси представників співробітників на підставі їх функціональних обов’язків або внаслідок їх участі в організації. (Конвенція Міжнародної організації праці № 87, 98, 135, 154, Рекомендація № 143.)

IV. Стандарти охорони навколишнього середовища

a. Раціональне використання ресурсів

Постачальник доводить до мінімуму споживання ресурсів за кожним видом діяльності. Особлива увага надається раціональному використанню енергії та води. Завжди вітається використання поновлюваних ресурсів.

b. Запобігання і скорочення впливу на навколишнє середовище

Постачальник зводить до мінімуму викиди з урахуванням передових технологій, контролює шкідливі викиди і попередньо обробляє їх. По можливості слід уникати або переробляти відходи і використовувати матеріали багаторазово. Постачальнику слід розробити екологічно-сприятливий і безпечний процес транспортування, зберігання, оброблення та утилізації відходів.

c. Уникнення використання шкідливих речовин

По можливості, слід уникати використання речовин, які представляють собою загрозу здоров’ю і навколишньому середовищу. Звернення з небезпечними речовинами в компанії Постачальника повинно забезпечувати безпечне використання, транспортування, зберігання, обробку та утилізацію небезпечних речовин.

d. Екологічно безпечні продукти

Продукція та послуги Постачальника повинні забезпечувати ефективність споживання енергії та природних ресурсів, піддаватися переробці, використовуватися багаторазово і безпечно утилізувати.

V. Системи менеджменту

У компанії Постачальника повинні бути введені і сертифіковані відповідно до визнаних стандартів системи менеджменту, в яких дотримуються основні принципи, встановлені цим Кодексом. «КАУЧУК» віддає перевагу своїм Постачальникам, які, поряд з OHSAS 18001 (охорона праці та промислова безпека), активно застосовують систему менеджменту якості по ISO 9001, систему екологічного менеджменту по ISO 14001 або інші аналогічні системи.

VI. Реалізація

a. Контроль і верифікація

«КАУЧУК» може зажадати від Постачальника надати, в рамках самооцінки, достовірну та вичерпну інформацію, необхідну для початкової оцінки. Крім того, постачальник повинен надати всю інформацію, необхідну для перевірки відповідності Кодексу. Постачальник повинен повідомляти «КАУЧУК» про всі події та випадки, які можуть суперечити принципам даного Кодексу.

b. Невідповідність вимогам

У разі невідповідності вимогам Кодексу, «КАУЧУК» залишає за собою право вимагати застосування коригувальних заходів і, при необхідності, припинити співпрацю.